makale

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2416
  gsoztutan
  Üye

  Spot. Çirkin bir efelenme gördüm. Buna bir isim koymaya çaly?tym. Çirkin ile Efelik kelimelerini bir torbaya koydum. Çektim ve kelime olu?uverdi kar?ymda.. Çirkeflik.. Bir Galatasaray liseli olarak bunlary yazmaya utanyyorum ama maalesef ba?ka ?ansym da yok. Ayybyn rövan?y olmazdy ve olamady. Daha fazla ayyp yapmaya çaly?mak hiç yaky?mady Galatasaraylylaryn duru?una..

  BURDAN ÇIKI? YOK

  ÇYRKYNLYK+EFELYK= ÇYRKEFLYK

  Yçinde hiç olmayan bir "haslet" örne?ini sergiledi Galatasaray taraftary.

  Bilmedi?i ve aslya beceremedi?i bir ?eyi yapmaya kalky?ty..

  Çirkeflik..

  Ne yönetimi, ne oyuncusu ne de taraftary ile asla beceremedi?i bir ?eyi denemeye kalkty ve beceremedi.

  Bir kafa bile yaramady. Koca maçyn içinde tek isabet var, o da kendi takymyndan Orhan Ak’a.

  Çirkeflikte synyfta kalmayy seçmi?lerdi ve synyfta kaldylar. Ykmali de yok bunun üstelik.

  Fena halde çaktylar. Hasletleri arasynda bulunmayan bir tek çirkeflik kalmy?ty, ona da sahip oldular sonunda.

  Yöneticisi; hala daha para açy?yny kapamaya çaly?maktan ve frene basmak zorunda oldu?undan dolayy hakly..

  Taraftary stadyn ve transferlerin kasaba zihniyetinden kurtulamamasyndan dolayy ve kimi neden destekleyece?ini bilmedi?inden hakly..

  Oyuncusu ise "yanyma kimi aldy?ynyz ki dikine pas atayym" ile "Kim var ki orta yapayym" arasynda kaldy?yndan dolayy hakly..

  Bu kadar "haklydan" nasyl bir "haksyz" çykartylaca?yny gösterdi sonunda Galatasaray tribünleri.

  "Alky?" tarty?masyndan rakibinin "py? py?" yaparak uyutmasyna dü?en Ali Sami Yen, sonunda "ky? ky?" yaparak kendisini oyunun dy?yna itiveren sistemi görüverince tek seçene?ini kullandy:

  "Çirkeflik.."

  Onu bile beceremediler..

  Döve döve yenilebilirdi, onu da yapamady..

  Ben bir "liseli" olarak çok utandym. "Ama orada da ?unlar olmu?tu filan" sy?yna?yna ben girmiyorum. Her ?eyin ilkini becerebilen insan toplulu?u sonunda öyle bir hale geldi ki, Fikret Kyzylok’un ünlü ?arkysynda bulacak çareyi ancak.

  Hani ?u "yüksek birilerinden" söz eden ?arky:

  "Vay High One Vay.."

  Yazyklar olsun..

  KUTU:

  CUMARTESY ?AKALARI

  Cumartesi Gecesinin ?akaya gelir yany yok ama ben yine de e?lenceli bir ?ey bulmaya çaly?tym. Burada yazylanlar hiçbir yerden apartma olmayyp, kendi öz uydurmalarymdyr..

  SUAT KAYA acylen öndürülmeli. Ylerde SU atylaca?y zamanlar olacaktyr ve KAYA gibi oldu?u için kendisine gerek duyulabilir..

  Ystanbul’un SU sorununa Ali Sami Yen stadynda çare bulundu..

  Taraftar yönetimin yyllardyr yapamady?yny yapmy? ve cumartesi gecesi Ali Sami Yen’in yykymyna ba?lamy? ve ilk kazmayy vurmu?tur..

  Ali Sami Yen yykyldy ama bir mühendislik hatasy sonucu yönetim yykylan enkazyn altynda kaldy..

  Ba?arysyzly?y SUlandyran Galatasaray, ?imdi SUdan sebepler nedeniyle ceza alacak..

  Bundan böyle statta Ruhi SU veya SUat SUna’dan ba?kasynyn ?arkysy çalynmayacak..

  SU gibi AZYZ ol!..

  KUTU:

  BRAVO ?ANSAL

  Zaman zaman a?yr ele?tirdim..

  Ancak "yayyncylyk" adyna bir ?eyleri teslim etmek isterim ?imdi..

  Pazar gecesi 4 noktadan, üstelik birbirinden çok ayry formatlarda 4 ayry yerden 4 naklen yayyn yapmak, yapabilmek her babayi?idin harcy de?ildir.

  Beyler!..

  Naklen yayyn, öyle "maçy anlatacak 4 adam bulup", 2-3 de kamera ayarlayyp gidip antene çykmak de?ildir.

  Ba?ly ba?yna a?yr bir organizasyondur, emek ve risk’in kol gezdi?i bir i?tir.

  Resim kontrol, VTR operatörleri, teknik ekip, ve naklen yayyn arabasy ?oförü dahil, onlaryn beslenmeleri ve nakliyeleri dahil müthi? bir organizasyondur.

  Ayny anda 4 maçy birden eve ta?ymayy denemek bile insany ürkütür.

  ?ansal Büyüka ve ekibini kutluyorum ve bir yayyncy olarak ba?ardyklary i?le müsaade ederlerse gurur duyuyorum.

  Hep hayal etti?im ?eyi ba?ardylar Pazar gecesi..

  KUTU:

  TÜFAD VE KONYA

  Birkaç gün önce Konya’da, Mevlana ?enlikleri kapsamynda TÜFAD’yn organize etti?i Mevlana ve FAYR PLAY konulu bir çaly?manyn tam göbe?indeydim.

  Fatih Terim, Selçuk Dereli hep birlikteydik.

  Gazeteci kimli?imle gitmedi?im için orada payla?tyklarym bende kalacak.

  Ancak, TÜFAD Konya deyince akla gelen tek isim olan Ysmet Karababa, ve onun Türk futbol adamly?yna katkysyny kutlamak zorundayym.

  Hele hele ödül töreninde, rakibinin oyuncusu eksildi?inde ve rakibinin de?i?iklik hakky da kalmady?ynda bir fazla oynamayy içine sy?dyramayan hocalarynyn bir ki?iyi oyundan alarak maçy 10’a 10 tamamlamasy nedeniyle aldy?y ödül çok dikkatimi çekti.

  Erkan Kural hocama sordum hoca nasyl ödüllendirilecek diye.. Aldy?ym cevap masayy kyrdy geçirdi:

  -"hemen i?ine son vermi?ler.. Ama biz ödüllendiriyoruz.."

  Sa?ol Ysmet..

  900 yyldyr süren Mevlana felsefesi ile futbolun 90 dakika süremeyen felsefesini harmanlamak çok iyi bir fikirdi.

  Tuttu da..

  Futbolumuzun içinde hala "adam" kalmy? çokca..

  Onu gördüm Konya’da..

  POST YT:

  Çok biliyorlar ya..

  Dünyadan haberleri yok oysa..

  Galatasaray yönetiminde "sistem" konusunda "racon" kesmek Adnan Polat’yn i?idir. Canaydyn ilgilenmez, bilmez ve bilmek de istemez böyle ?eyleri.

  Cumartesi ate?ine Bülent Demirlek atandy?ynda, a?yrly?yny koyamayacak ve o maçy bu hale getirecek adamy hissedemedi ve göremedi.

  Razy oldu kaderine..

  Oysa Bülent Demirlek, geçen yylyn kupa finalinin diyetini ödemeliydi. Ödedi de..

  Üstelik böyle bir derbiye son 3-4 haftasyny iyi geçirmi? ve formda bir hakem verilmeliydi. Oya Demirlek son olarak 4 hafta kadar önce Ankaragücü ile Erciyes maçyny yönetmi?, çok kötü yönetmi?, hatta yönetememi? ve sistemin istedi?i düdükleri çalmy?ty, kendi gördüklerini de?il.

  Selçuk Dereli’yi ilk defa yanyna koyduklary yardymcy hakem nasyl yaktyysa, burada da Demirlek bu maçy katletmeye gelmi?ti.

  Adnan Polat ise bunlardan bihaber..

  Ya da Canaydyn’yn ba?yna yykmak istedi Ali Sami Yen’i..

  Ykisinden biri..

  S-ÖZ

  Canan gide, rindan da?yla, mey olan rizan

  Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde..

  ZYYA PA?A (not: YLK SATIRIN BÜTÜN A LARINDA ?APKA OLACAK)

  ALT BANT:

  Marketing dehasy Fenerbahçe saat ve cep telefonundan sonra Aziz ba?kanyn göz ya?laryny sildi?i kravaty ne zaman pazarlayacak acaba?..

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.