bbPress Türkçe Dil Dosyası Kurulumu

Kullanmakta olduğunuz İngilizce bbPress’i Türkçeleştirmek için eğer yoksa /bb-includes dizininiz altına languages isimli bir klasör oluşturun ve languages dizinine Türkçe Dil Dosyaları sayfasından indireceğiniz dil dosyasını yükleyin.
Sonra, config.php dosyasını açarak define(‘BBLANG’, ); değerini define(‘BBLANG’, ‘tr_TR’); olarak değiştirin.
Artık forumunuz Türkçe!