WordPress Blog

Nasıl Yapılır: Bazı WordPress Sayfalarını Sayfa Listesinde Gizlemek

05.03.2008 | Haberler

Yeni bir diziye başlıyorum. Yazı dizimizin adı “Nasıl yapılır?”. Dizideki yazılar bir çok kaynaktan, özellikle codex.wordpress.org ve hackwordpress.com dan yararlanılarak devam edecektir. Başlıyoruz..

Bir çok statik sayfadan oluşan bir WordPress blogunuz var. Kullandığınız tema nedeniyle bu statik sayfaların tamamı menu olarak sayfanın üst tarafında ya da yantarafta listeleniyor. Siz ise bazı sayfaların listelenmesini istemiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken sayfaları listeleyen kodu bulup ufak bir değişiklik yapmak. Kod muhtemelen header.php de ya da sidebar.php‘de olacaktır. Aşağıdakine benzer bir kod olabilir.

<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li=');?>

Kodu bulup aşağıdaki ile değiştirerek;

<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&exclude=15,18,47&depth=1&title_li=');?>

ID numarası 15, 18 ve 47 olan sayfaların listelenmelerini engellemiş oluruz.

Birçok sayfadan ve alt sayfalardan oluşan bir blogunuz var ise ve siz de sadece temel sayfaları listelemek, diğer ikincil sayfaları listelenmesini istemiyorsanız bu sefer yapmanız gereken değişiklik depth parametresini değiştirmek olacak.

depth=0 ile tüm sayfaları hiyerarşik yapıda listelersiniz.
depth=1 ile sadece temel sayfaları listelersiniz.
depth=-1 ile de tüm sayfaları listelersiniz fakat hiyerarşik yapı gösterilmez, örneğin;

<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=-1&title_li=');?>

« | »

Bu yazıya link verenler: