WordPress Blog

Update monitor plugins

07.11.2006 | Eklentiler

Almanlardan güzel bir eklenti. Yeni bir WP sürümü çıktığında yönetim panelinden sizi bilgilendiriyor. Konuyla ilgili detayları buradan, eklentiyi ise buradan alabilirsiniz.

« | »